Epilepsilarm för barn och vuxna

Finns även att beställa via Hinfo

Epi-Care 3000

Epi-Care 3000

 

 

  • Registrerar rörelser under sömn och programmeras individuellt.
  • Följsam sensor.Passar utmärkt även till små barn.
  • Maximal säkerhet. Epi-Care utför löpande självtest och sänder signal vid fel.
  • Medicinskt godkänd nätadapter, inga batteribyten
  • Elektronisk loggbok med tidsangivelse för larm
  • Ansluts till personsökare, mobiltelefon eller befintligt larmsystem

Ger trygghet hos brukare, familj och vårdpersonal då allvarliga anfall under sömn ej förbises.

 

Epi-Care 3000 är dokumenterad i överensstämmelse med EU medicinsktekniska direktiv 93/42, klass 1 och är EMC-testad

Är utvecklad och tillverkad i Danmark av Danish Care Technology

 


Kontakta oss för ytterligare information